Je bent hier: Gezondheid › Doping

Doping

Een atleet wil altijd winnen, het maakt niet alleen deel uit van zijn ingesteldheid, maar bovendien staat hij vaak onder druk van sociale of economische factoren.

Vele decennia wordt de sportwereld dan ook geconfronteerd met doping, zo ook het wielrennen.

Los daarvan wordt in alle lagen van de maatschappij snel naar medicijnen gegrepen. Wij gaan er immers van uit dat voor alle kwalen en problemen wel een pilletje bestaat.

De stap naar prestatie verbeterende medicatie in de sport is snel gebeurd. Vaak belandt de atleet in dit schuitje zonder zelf (ten volle) te beseffen welke risico’s eraan verbonden zijn, zowel op het gebied van gezondheid als op het gebied van ethiek.  Uiteindelijk wordt hierdoor ook de sport op zich geschaad.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het gebruik van verboden middelen binnen en buiten wedstrijdverband. De eerste dopingcontroles buiten competitie dateren van 1978, en werden ingevoerd door het Belgische Olympisch Internationaal Comité (B.O.I.C.).

Eind de jaren ’80 werd een internationaal dopingreglement aanvaard, dat werd voorgesteld door het B.O.I.C. Dit werd de basis voor het ondertekenen van het akkoord tussen Internationaal Olympisch Comité en de Olympische sportfederaties (Barcelona, 1989) om dopinglijsten, procedures en sancties internationaal op elkaar af te stemmen.

De dopinglijst is onderhevig aan voortdurende updates, omdat er steeds nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld. Deze geüpdate worden officieel gepubliceerd.

De manieren van toedienen van doping variëren:  nasaal, oraal,  sublinguaal, rectaal, intramusculair, intra-articulair, subcutaan, transcutaan, intraveneus of via inhalatie. De snelheid waarmee en de mate waarin de substantie wordt opgenomen, hangt af van de manier waarop ze wordt toegebracht.

Tegenwoordig worden atleten heel streng opgevolgd en worden hun whereabouts op geregelde tijdstippen nagegaan. Men kan zowel bestraft worden voor het nemen van doping als voor het niet deelnemen aan een dopingcontrole.

Sancties voor dopinggebruik gaan van schorsing over diskwalificatie tot zelfs gevangenisstraffen.

Verhalen van Catena-leden over Doping

Nog geen.

Voeg een eigen verhaal, info of beelden over Doping toe

Sub-pagina's voor Doping

Nog geen.

Catena : de one stop cycling community

Partners…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
Merida Q-Cycling
Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
KBWB