TC Woensel

GESCHIEDENIS VAN TC WOENSEL
In de zomer van 1978 troffen een aantal enthousiaste toerfietsers elkaar in het stadsdeel Woensel regelmatig om samen tochten te maken. Verschillende van deze toerfietsers waren lid van toerclubs in de regio of waren vroeger daarvan lid geweest.
Al spoedig werd het plan opgevat om eens te peilen of er in Woensel nog anderen interesse hadden om deze mooie recreatiesport te gaan beoefenen. Begin januari 1979 verscheen er in de plaatselijke pers een oproep om belangstellenden bij elkaar te krijgen en de ontmoetingsplaats zou café "de Barrier" aan de Barrierweg zijn. Bij voldoende belangstelling zou het initiatief tot oprichting van een club worden genomen.
Tot verbazing van de initiatiefnemers melden zich circa 70 personen aan die allen op de intekenlijst hun belangstelling toonden. Na veel administratief werk van enkele vond een oprichtingsvergadering plaats op 16 januari 1979 en de nieuwe toerclub ging van start met 60 leden.

De nieuwe fietstoerclub "Toerclub Woensel" was geboren.
Domicilie werd het café "de Barrier" waar de oprichting had plaatsgevonden.

De eerste weken gingen met vallen en opstaan. Uniforme wielershirts werden aangeschaft en de eerste tocht ging van start van de Barrierweg alwaar dan tevens de shirts zouden worden uitgereikt. Echter het café was niet op tijd open zodat er ter plaatse een openbare verkleedpartij plaatsvond.
Er werd een nieuw onderkomen gezocht en gevonden in een voetbalkantine in een sportpark aan de Oude Bosschebaan. Daar werd het eerste officiële bestuur gekozen.
Ook werd aansluiting verkregen bij de overkoepelende bond, de Nederlandse Rijwiel Toer Unie (NRTU). In 1991 werd deze bond omgedoopt tot Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU).
Het onderkomen aan de Oude Bosschebaan bleek geen ideale plaats als clubhuis. Dankzij de medewerking van een der leden kon worden verkast naar Gemeenschapshuis " de Hoeksteen " aan de Gerretsonlaan. Jarenlang heeft deze locatie voldaan maar sinds oktober 1993 is het nieuwe onderkomen van TC Woensel gevestigd in het clubhuis van DSC aan de Vijfkamplaan in Woensel.

CLUBRITTEN / NTFU-TOCHTEN
CLUBRITTEN / NTFU-TOCHTEN
Het TC Woensel wegtoerseizoen vangt aan begin maart en eindigt eind september.
Twee ritten hebben een lengte van 60 tot 75km: de openings- en sluitingsrit.
Op diverse zaterdagen en zondagen worden de 'specials' verreden. Dit zijn toertochten met een lengte tot ongeveer 150 km.
Verder wordt er iedere zondag een clubrit/NTFU tocht verreden die kan variëren van 75 tot 200 km.
Ook worden gedurende het zomerseizoen op dinsdag- en donderdag trainingritten gereden (70-95 km), en 1 x per maand op donderdag overdag een grote clubrit (150 km).
De club- en trainingritten starten vanaf ons clubhuis aan de Vijfkamplaan in Woensel.
Op de jaarlijkse toerkalender staan alle ritten vermeld en kan ieder zijn eigen planning maken.
Naast de "eigen'' ritten, alleen voor de TC Woenselleden, organiseert TC Woensel een aantal andere evenementen zoals een drietal officiële Nederlandse Toer Fiets Unie toertochten.
De mogelijkheid bestaat bovendien om in clubverband deel te nemen aan NTFU-tochten georganiseerd door andere clubs binnen of buiten de regio.
In het winterseizoen worden elke zondag vanuit 't Akkertje Fietspaden- en ATB-tochten verreden.
Informatie via het jaarmagazine Wegwijzer, de nieuwsbrieven en de website.


SNELHEID VAN DE CLUBRITTEN OP DE WEG
Uiteraard heeft TC Woensel snelheidsregels, die nooit ofte nimmer strijdig zullen zijn met de regels van de wegenverkeerswet, situaties ter plaatse en met andere weggebruikers.
Er zijn 3 snelheidsgroepen met de volgende richtsnelheden: 25 km/uur, 28 km/uur en 32 km/uur.
In het clubblad staat steeds aangegeven, welke groepen starten. (Vaak alle drie tegelijk).
Beleefd wegverkeer staat hoog in het vaandel van TC Woensel, maar het blijft natuurlijk wel ieder TC Woensellid zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.
De TC Woensel-tochten worden door een toerleider en routekenner begeleid.

ATB
Gedurende het zomerseizoen wordt wekelijks een clubrit / andere tocht verreden op zondagen. (soms zaterdagen) Bovendien wordt tijdens het winterseizoen elke zondag vanuit 't Akkertje aan de Heezerweg een ATB-tocht van 35 km gereden. Verder op dinsdagmiddag en donderdagmiddag een bosrit in Best, starten vanaf de Vijfkamplaan.
Sinds 1 maart 1998 wordt in het zomerseizoen ook elke zondagmorgen gestart voor 'n ATB tocht van 40/55 km.
Van april tot september wordt er ook op de donderdagavond vanuit DSC ’n ATB rit gereden.
Info altijd via het clubblad.

DE TC WOENSEL CLUBKLEUREN
Het TC Woensel wielershirt heeft de kleuren rood, wit en blauw. Het is gewenst om bij NTFU-tochten, niet NTFU-tochten en clubritten het shirt te dragen.
Ten eerste is een uniform geklede groep wielrijders een lust voor het oog. Ten tweede bent u voor medeleden en eventuele chauffeur van de volgwagen altijd duidelijk herkenbaar.
Naast het shirt kan men ook andere kleding kopen zoals: lange- en korte broeken, wind– en winterjacks. Voor eventuele vragen en/ of aankopen kunt u contact opnemen met de penningmeester.

NEDERLANDSE TOER FIETS UNIE
De Nederlandse Toer Fiets Unie, afgekort NTFU, is de overkoepelende organisatie voor toerfietsverenigingen en -organisaties in Nederland. De NTFU is op 18 november 1956 opgericht. Momenteel zijn er ca 500 organisaties aangesloten.
De NTFU beoogt de belangen van de aangesloten verenigingen van de toerfietsers te behartigen opdat zij het toerfietsen, als sport of recreatie, optimaal kunnen beoefenen.
De NTFU is nationaal als sportbond aangesloten bij de Nederlandse Sport Federatie en internationaal als recreatieve bond bij de Alliance Internationale de Toerisme.

Ieder TC Woensellid is ook lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie. Via deze organisatie ontvangt ieder lid zijn toerfietskaart, toerboekje voor de officiële NTFU-tochten en het grote NTFU Toer Fiets Evenementen Programma waarin zo'n 6000 in Nederland door Toerclubs georganiseerde tochten staan. U bent via de Toerfietskaart verzekerd: WA, ongevallen, eigen fiets, eigen kleding. De voorwaarden staan in het TEP.

Ieder lid ontvangt het informatieve Fietssport magazine met nieuwtjes over materiaal, reisverslagen, kleding en dergelijke.

ACTIVITEITEN
TC Woensel organiseert naast haar clubritten op de weg en in het bos nog andere activiteiten. Onderstaande lijst is gespecificeerd in de toerkalender die jaarlijks door de toercommissie wordt opgesteld.
- NTFU-tochten, voor iedereen toegankelijk
- De Eindhovense fiets-3-daagse, open voor iedereen.
- Rond de eerste zondag van november is er een NTFU veldtoertocht, deze rit is voor iedereen toegankelijk.
- Ook worden er meerdaagse ritten in binnen- en buitenland verreden voor clubleden.
- Openings- en sluitingsrit
- Vlaaienrit

LIDMAATSCHAP
Hebt u interesse om lid te worden van TC Woensel dan kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier.
Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met:
Wim Prüst, Henk van den Broeklaan 7, 5626 HA Eindhoven; Tel 040-2622772, e-mail secretariaat@tcwoensel.nl

stiamo facendo

cyclo e MTB

http://www.tcwoensel.nl/

Persona di contatto

Wim Prüst
secretariaat@tcwoensel.nl

Indirizzo

Vijfkamplaan 3 5624 EB Eindhoven NL

Zoom

Catena : la comunità ciclistica unica.

sponsor…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
Merida Q-Cycling
Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
KBWB