Jezus, langs wat voor wegen heeft U ons heden weer gestuurd?

Cette image fait partie de l'album : Langs de Waalgrens, een vakantie in eigen land.

Gods wegen zijn werkelijk ondoorgrondelijk. Of ondergrondeloos: het wegdek werd vernieuwd, maar we mochten er wel te voet voorbij, zeiden de werklieden. Bleek het twee kilometer lang te zijn. Tof, zo wandelen in de onberijdbaar losse gravel naast de weg.

Ajoutez commentaire

Catena : the one stop cycling community

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion