Old school vs. new school

Cette image fait partie de l'album : Langs de Waalgrens, een vakantie in eigen land.

In de achtergrond de kerncentrale van Chooz in Frankrijk, op de voorgrond windturbines in België. Als ge niet beter wist, zoudt ge denken dat het een statement was van ons land.

Ajoutez commentaire

Catena : the one stop cycling community

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion