Jezus, langs wat voor wegen heeft U ons heden weer gestuurd?

"Langs de Waalgrens, een vakantie in eigen land"

Gods wegen zijn werkelijk ondoorgrondelijk. Of ondergrondeloos: het wegdek werd vernieuwd, maar we mochten er wel te voet voorbij, zeiden de werklieden. Bleek het twee kilometer lang te zijn. Tof, zo wandelen in de onberijdbaar losse gravel naast de weg.

por Jan

Añada su comentario

Catena : La Comunidad Mundial de Ciclismo

permanecer actualizado

Esponsores…

Q-Cycling
Centurion