Old school vs. new school

"Langs de Waalgrens, een vakantie in eigen land"

In de achtergrond de kerncentrale van Chooz in Frankrijk, op de voorgrond windturbines in België. Als ge niet beter wist, zoudt ge denken dat het een statement was van ons land.

por Jan

Añada su comentario

Catena : La Comunidad Mundial de Ciclismo

permanecer actualizado

Esponsores…

Q-Cycling
Centurion