Rijst, terrassen

Esta imagen forma parte del álbum : Vietnam, dag 01: “Knee sore” is niet Engels voor “kniesoor”.

De rijst droogt, de terrassen zijn het al. Het is nog niet opnieuw zaaitijd.

Añada su comentario

Catena : La Comunidad Mundial de Ciclismo

Esponsores…

Q-Cycling
Centurion